Skip to main content

Uw schadevrije jaren

bonusmalusVanaf 1 januari 2016 stellen alle autoverzekeraars de schadevrije jaren op dezelfde manier vast. De schadevrije jaren zijn van invloed op uw zogenaamde no-claimkorting. De uniforme werkwijze heeft voor- en nadelen. Wilt u weten welke?

Sinds 2014 hielden autoverzekeraars hun verzekerden jaarlijks op de hoogte van uw opgebouwde schadevrije jaren. De verzekeraars hanteerden daarbij verschillende methoden. Vanaf 1 januari 2016 komt er een uniforme werkwijze waarbij alle verzekeraars een vaste tabel gebruiken om het aantal schadevrije jaren te berekenen.

Minder schade, minder premie

Heeft u een autoverzekering, dan betaalt u premie naar gelang het aantal schadeclaims. Hoe meer schade u rijdt, des te hoger uw premie. Rijdt u schadevrij dan komt u voor elk schadevrij jaar een trede hoger op de bonus-malusladder. Hoe hoger op de lader, des te hoger uw premiekorting. Deze korting is beter bekend als de no-claimkorting. Rijdt u schade, dan daalt u een aantal treden en betaalt u meer premie.

Dezelfde tabel

Niet alle autoverzekeraars gebruikten tot nu toe hetzelfde aantal schadevrije jaren die u verliest bij een schadegeval. Vanaf 1 januari gebruiken alle verzekeraars dezelfde tabel met dezelfde schadevrije jaren die u verliest bij één of meerdere schadeclaims.

U merkt daar overigens als verzekerde weinig van, alleen bij het overstappen naar een andere verzekeringsmaatschappij en het opzeggen of schorsen van uw verzekering. Tot die tijd behoudt u uw opgebouwde korting. Uw verzekeraar informeert u vanaf 2016 jaarlijks over uw opgebouwde schadevrije jaren aan de hand van de nieuwe tabel.

Premiekorting

Alle verzekeraars registreren op dezelfde manier uw schadevrije jaren zoals hierboven aangegeven. De verzekeraars behouden echter wel ieder hun eigen kortingsregeling die zij koppelen aan uw schadevrije jaren. Dus bij de ene verzekeraar kan u meer korting krijgen dan bij de ander bij hetzelfde aantal schadevrije jaren. Een goede reden om samen met ons naar uw autoverzekering te kijken.

Wat zijn de voordelen?

Vanaf 2014 tellen ook de opgebouwde schadevrije maanden mee. Stapte u voor het einde van het jaar over naar een andere verzekeringsmaatschappij, dan verloor u dat opgebouwde jaar. Vanaf 2016 is die willekeur verdwenen bij de berekening van uw zuivere schadevrije jaren.

Wat zijn de nadelen?
  • Het nieuwe systeem maakt geen onderscheid in schadebedragen. Kleine schadeclaims (bijv. 350 euro) worden even zwaar bestraft als grotere schadeclaims (bijv. 3500 euro).
  • Ook in aansprakelijkheid is er geen onderscheid meer. Bent u maar voor de helft aansprakelijk voor een schade dan geldt dat als volledige aansprakelijkheid.
  • De terugval in het aantal schadevrije jaren wordt vanaf 2016 groter. Met 15 schadevrije jaren of meer valt u bij een claim altijd terug naar 10 schadevrije jaren. Maakt u in een jaar twee keer een schade, dan valt u terug naar 5 schadevrije jaren. Heeft u nu nog veel schadevrije jaren, dan zakt u vanaf 2016 bij schade altijd terug naar 10 schadevrije jaren.


Wilt u meer weten over wat de nieuwe regeling voor u betekent? Of meer informatie over autoverzekeringen? Neemt u dan contact met ons op.