Skip to main content

Nabestaandenpensioen? Laat u niet verrassen!

nabepenNabestaandenpensioen? U en uw partner staan nog vol in het leven. Het is begrijpelijk dat u liever denkt aan samen leuke dingen doen. Toch worden veel mensen verrast met hun nabestaandenpensioen. Wat betekent het in uw situatie?

Het lijkt de gewoonste zaak van de wereld. Uw partner overlijdt en heeft (recht op) een pensioen. In die gevallen ontvangt u een nabestaandenpensioen. In veel gevallen is dat ook zo. Maar wat als u geen nabestaandenpensioen ontvangt? Of als de hoogte van de maandelijkse uitkering tegenvalt?

Inkomen na overlijden partner

Laten we hopen dat het niet gebeurt. Maar wat als uw partner overlijdt, waar bestaat uw inkomen dan uit? Op de eerste plaats heeft u mogelijk een eigen inkomen of uitkering.

Misschien maakt u naast uw eigen inkomen ook aanspraak op een nabestaandenuitkering (Anw). U moet dan geboren zijn vóór 1950 of kinderen verzorgen onder 18 jaar of minstens 45 procent arbeidsongeschikt zijn. De hoogte van de Anw-uitkering hangt van uw inkomen af.

Levensverzekeringverzekering of toeslagen

Bent u in het bezit van een overlijdensrisicoverzekering, dan zal deze verzekeringen bij overlijden van uw partner een afgesproken bedrag uitkeren. De uitkering kan gekoppeld zijn aan uw hypotheek. Dat betekent dat u met de uitkering (een deel van) uw hypotheek aflost. Na het overlijden van uw partner wijzigt mogelijk uw inkomen. Hierdoor maakt u mogelijk aanspraak op toeslagen.

Nabestaandenpensioen

Heeft uw overleden partner een partnerpensioen opgebouwd dan krijgt u een uitkering van zijn of haar pensioenfonds. U ontvangt dit bedrag vanaf het moment van overlijden van uw partner. Dit is de meest voorkomende situatie. Toch kan deze uitkering lager uitvallen of zelfs helemaal wegvallen.

Geen of minder nabestaandenpensioen

Bij een nabestaandenpensioen op risicobasis – het woord zegt het al – bestaat het risico dat uw partner geen uitkering krijgt. Stopt de premiebetaling (bijvoorbeeld bij ontslag), dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen. In deze variant wordt namelijk geen spaarpot gevormd. Ook als u van baan en deze pensioenregeling verandert, dan vervalt bij dit pensioenfonds de dekking voor het nabestaandenpensioen.

Bent u gescheiden dan ontvangt uw ex-partner een deel – hetgeen voor de scheiding is opgebouwd - van het nabestaandenpensioen. Uw nieuwe partner ontvangt een nabestaandenpensioen op basis van het opgebouwde deel na de scheiding.

Meer weten over het nabestaandenpensioen in uw situatie? Of een advies op maat? Neem dan contact met ons op.