s4s

Haverkamp & Partners werkt van harte mee aan S4S.
Deze Stichting heeft als doel het verbeteren van de levenskwaliteit en het stimuleren van sociale integratie van kinderen met een beperking. Momenteel wordt dit programma met succes geïmplementeerd in Zimbabwe, waar meer dan 500 kinderen met een beperking en hun families deelnemen. Lees meer over deze bijzondere stichting.

In Zimbabwe leven kinderen met een handicap vaak geïsoleerd van de buitenwereld. Ze hebben beperkt toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en sport- en spel activiteiten. Vaak zijn ze slachtoffer van verbaal en seksueel geweld.

S4S zet zich in voor het verbeteren van de levensomstandigheden van gehandicapte kinderen en hun families in Zimbabwe. We doen dit o.a. door:

  • Het versterken van de kinderen via rehabilitatie waaronder therapie, aangepaste sport en spel activiteiten, medicijnen en hulpmiddelen.
  • Het creëren van toegang tot kwalitatief goed formeel en informeel onderwijs.
  • Hen te verbinden met zowel valide als gehandicapte leeftijdsgenootjes en ze d.m.v. ‘life skills’ te leren om voor zichzelf op te komen in de samenleving.
  • Families te leren omgaan met de handicap van hun kind en we helpen hen en met het opstarten van kleinschalige inkomsten genererende activiteiten.
  • Het geven van voorlichting over handicaps en vroegtijdige identificatie aan de gemeenschap.


Gedurende het hele proces houden we toezicht op de voortgang. Op deze manier kunnen we het maximaal haalbare bereiken. We inspireren, stimuleren en coachen de gemeenschap om hun gedachten over handicaps te veranderen.

Onze Visie

Een wereld waarin handicaps geaccepteerd worden en kinderen met een handicap gelijke rechten en kansen hebben als hun valide peers zodat zij volwaardig kunnen deelnemen in de maatschappij.

Onze Missie

Te werken aan naleving van gelijke rechten en integratie van kinderen met een handicap.

Locatie

S4S werkt in de Manicaland Provincie in het oosten van Zimbabwe.

Doelgroep

S4S werkt met kinderen met alle type handicaps en hun families. Daarnaast werken we samen met de leraren en de afdeling special onderwijs binnen het Ministerie van Onderwijs, en de artsen en zusters binnen het Ministerie van Gezondheid in Zimbabwe. Op jaarbasis ondersteunt S4S ongeveer 150-200 gehandicapte kinderen.

Capaciteitsopbouw en training

S4S gelooft dat langdurige verandering alleen kan worden bereikt door te investeren in mensen. Daarom richten we ons op capaciteitsopbouw van lokale gemeenschappen; bijvoorbeeld de verzorgers van kinderen met een handicap, leerkrachten of medici. Dit creëert de meest gunstige voorwaarden voor de duurzaamheid van de activiteiten in een lokale context.

Bewustwording en lobby

S4S geeft voorlichting over handicaps en de rechten van kinderen met een handicap. We lobbyen ook voor de integratie van deze kinderen in het reguliere onderwijs en gezondheidszorg met onze partners en de overheid.

Wilt u S4S ondersteunen met een gift?

Voor het werk met gehandicapte kinderen in Zimbabwe is S4S afhankelijk van giften en donaties. Wilt u het werk van S4S ondersteunen? Dat kan door een eenmalige gift, maar u kunt natuurlijk ook donateur worden. Voor €5 per maand kunnen we een kind voorzien van medicijnen, en voor bijvoorbeeld €10 kunnen we een kind en ouder begeleiden met een rehabilitatie sessie.

Contact gegevens

S4S Nederland
Veerkensweg 119
4751 CR Oud Gastel, Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.sport4socialisation.org / www.facebook.com/S4Sint / www.twitter.com/Sport4Social

s4shaver