ww2016Per 1 januari zijn belangrijke wijzigen in de Werkloosheidswet (WW) doorgevoerd. De maximale duur van de WW is verkort en de opbouw van de WW-rechten aangepast. Alle wijzigingen zetten we voor u op een rij.

De belangrijkste wijzingen zitten in de duur en de opbouw van de WW. Vanaf dit jaar wordt de duur van uw WW aangepast. Tot en met 31 december was de maximale WW-duur nog 38 maanden.

Omlaag

Vanaf 1 januari gaat de maximale WW-duur omlaag. Dat gebeurt geleidelijk. Per kwartaal gaat er één maand van de maximale duur af. Op dit moment is de maximale WW-duur 37 maanden. Raakt u in 2019 werkloos dan ontvangt u maximaal twee jaar een WW-uitkering.

Opbouw WW

De duur van uw uitkering bij werkloosheid is afhankelijk van het arbeidsverleden. Vanaf dit jaar bouwen werknemers in de eerste tien jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar één maand WW-recht op. Na die tien jaar wordt het een halve maand per jaar. De opgebouwde rechten tot 1 januari 2016 blijven tellen als één maand per gewerkt jaar.

Grens van solliciteren

Was u op de eerste dag van uw werkloosheid 64 jaar of ouder, dan was u vrijgesteld van solliciteren. Sinds 1 januari is deze leeftijdsgrens verhoogd. Vanaf dit jaar vervalt de sollicitatieplicht vanaf de AOW-leeftijd minus één jaar.