kinderopvangtoeslagDe kinderopvangtoeslag gaat omhoog in 2017, voor bijna iedereen. Het varieert van enkele tientjes tot maximaal 950 euro per jaar. Dat is geen kleinigheid. Wat scheelt het in uw geval? Ook verbetert volgend jaar de kwaliteit van de opvang. Hoe?

De kinderopvangtoeslag gaat in 2017 omhoog. Het kabinet beloofde bij de bekendmaking dat iedereen met kinderen in de opvang daarvan financieel gaat profiteren. Het voordeel varieert van enkele tientjes tot bijna duizend euro. De hoogte van de toeslag hangt af van het inkomen van u en uw partner, het aantal dagen opvang en het uurtarief van de opvang.

Toeslag

De verwachting is dat de midden- en hogere inkomens een extra toelage krijgen. Bij de lagere inkomens wordt de crèche of buitenschoolse kinderopvang al bijna volledig vergoed. In de nieuwe regeling krijgen werkende ouders die hun kinderen een paar uur naar een peuterspeelzaal sturen ook een toeslag. En dat is mooi meegenomen.

Mentor

Meer beroepskrachten en een mentor die de ontwikkeling van uw kind in de gaten houdt. Met die maatregelen wil het kabinet een kwaliteitsimpuls geven aan de kinderopvang. Het is nu nog verplicht minimaal één beroepskracht per vier baby’s in te zetten. Dat wordt één op de drie kinderen. Per kind komen twee vaste begeleiders. Een van hen wordt waarschijnlijk ook de mentor van uw kind. De mentor volgt de ontwikkeling van uw kind op de voet en houdt u daarvan op de hoogte.