Skip to main content

Belastingaangifte 2015

bel20151Sinds 1 maart kunt u weer aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Zoals elk jaar controleert de Belastingdienst bepaalde zaken extra. Welke zijn dat dit jaar?

Het is weer zover: de jaarlijkse belastingaangifte ligt weer op u te wachten. Voor de een is het invullen ervan een straf, voor de ander een fluitje van een cent. Evenals vorig jaar kunt u aangifte doen tussen 1 maart en 1 mei. Waar gaat de belastingdienst dit jaar extra op letten en wat moet u zeker niet vergeten in te vullen?

Extra aandacht

De Belastingdienst besteedt dit jaar extra aandacht aan:

• Aftrek van specifieke zorgkosten: zoals dieetkosten, gezinshulp en medicijnen;
• Aftrek van de onderhoudskosten voor een Rijksmonumentenpand;
• Levensonderhoud van kinderen onder de 21 jaar;
• Pensioenen uit België en uit Duitsland;
• Vermogen uit het buitenland;
• Meerdere jaren een negatief bedrag bij 'inkomsten uit overig werk' ;
• Bent u btw-ondernemer? Dan is er ook extra aandacht voor de voorbelasting;
• Bent u ondernemer? De Belastingdienst houdt ook uw onzakelijke kosten tegen het licht.

Niet vergeten

Betaalde premies voor bepaalde verzekeringen zijn (deels) aftrekbaar. Vergeet die verzekeringen dus niet op te voeren bij uw aangifte. Het gaat om:

• premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering;
• premie voor een woonlastenverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking;
• premie voor een lijfrenteverzekering of fiscaal aftrekbaar bankspaarproduct.

Geeft u deze premies niet op, dan mist u het belastingvoordeel. Dat voordeel is afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt. Dat zou jammer zijn, want over een eventuele uitkering betaalt u wél belasting.

Snel bericht

Vult u uw belastingaangifte in maart in. Dan ontvangt u zeker voor 1 juli bericht van de Belastingdienst. Ontvangt de Belastingdienst uw aangifte in april? Ook in dat geval probeert de Belastingdienst u voor 1 juli een bericht te sturen, maar het kan ook later worden.

Voorlopige aanslag

Heeft u een voorlopige aanslag over het lopende jaar ontvangen? Controleer dan eerst of uw gegevens kloppen. Zo niet of verwacht u een belangrijke wijziging in uw persoonlijke situatie? Neemt u dan contact op met de Belastingdienst en wijzig uw voorlopige aanslag.