Skip to main content

Wordt alle waterschade vergoed?

lekkage

Een gesprongen waterleiding, een lekkend dak of binnenstromend water. Waterschade is een van de meest geclaimde schades bij een verzekeraar. Een inboedel- of opstalverzekering dekt de gevolgen van de waterschade. Wist u dat niet alle waterschades worden vergoed?

U komt thuis van uw werk en in de gang druipt het water langs de muur. Een losgeschoten slang van de wasmachine, een lekkage in de douche of, nog erger, uw dak lekt en het regenwater stroomt naar binnen. Soms is de oorzaak onbekend en ontdekt u het lek pas na enige tijd. De (water)schade is dan vaak groot en de herstelkosten lopen flink op.

Inboedel- en opstalverzekering

Gelukkig hebben veel mensen een inboedel- en/of een opstalverzekering. Deze verzekeringen dekken over het algemeen de gevolgen van waterschade. Voor eigenhuisbezitters is het raadzaam om beide verzekeringen af te sluiten. De opstalverzekering dekt ook de schade aan uw huis. Bent u huurder, dan is een inboedelverzekering voldoende.

Welke waterschade dekt uw verzekering?

Doorgaans vergoeden alle verzekeraars de schade door:

  • Regenwater dat via uw dak in uw huis is gekomen;
  • Een gesprongen waterleiding;
  • Een kapot aquarium of een lekkend waterbed.


Inboedel- en opstalverzekeringen zijn er in verschillende soorten en maten. Wilt u goed advies of weten welke waterschades wel of niet zijn gedekt, neem dan contact met ons op.

Klimaatveranderingen

De klimaatveranderingen krijgen steeds meer vat op ons weer. En dat uit zich soms in extreme weersomstandigheden. Zo is er steeds vaker sprake van overvloedige regenval. Op veel plaatsen in ons land is de riolering niet meer berekend op een dergelijke hoeveelheid regenwater. Bij een uitgebreide verzekering is deze schade wel gedekt.

Is er bijvoorbeeld sprake van waterschade door een leidingbreuk dan wordt het opsporen van een breuk wel vergoed. Het herstellen van de leiding is echter voor eigen rekening.

Gevolgschade

Bij de vergoeding van uw schade is het voor een verzekeraar belangrijk dat het gaat om gevolgschade en dat de schade onvoorzien is. In het geval van kapotte dakpannen, slechte kitnaden, openstaande (dak)ramen of deuren bij een aangekondigde ‘code rood’ of een al in slechte staat verkerende dakgoot, wordt de schade niet vergoed.

Waterschade door dijkdoorbraken of overstromingen van rivieren valt bij de meeste inboedel- en opstalverzekeringen niet onder de dekking.

Hoe voorkomt u waterschade?
  • Jaarlijkse controle van uw waterleidinginstallatie door een vakman;
  • Check uw huis en dak regelmatig op beginnende lekkages of kapotte dakpannen;
  • Zorg bij winterweer voor isolatie van de waterleidingen en buitenkranen, zodat ze niet kunnen bevriezen.


Meer weten of een advies over een inboedel- en/of opstalverzekering? Wij helpen u graag.