Skip to main content

Uw schadevrije jaren: Hoe werkt het?

autoverzekering2017

U snijdt een bocht net iets te scherp aan en raakt een paaltje. Of u dacht bij het achteruitrijden iets meer ruimte te hebben, maar raakte toch de geparkeerde auto van uw buurman. Het claimen van autoschade bij uw verzekeraar heeft invloed op uw premie. Hoe werkt dat precies?

No-claimkorting, schadevrije jaren en het bonus-malussysteem. Met deze begrippen krijgt u over het algemeen te maken als u autoschade heeft gereden of schade heeft veroorzaakt. Toch is de betekenis ervan niet altijd even duidelijk. Wat zijn schadevrije jaren? Hoe bouwt u schadevrije jaren op? Wat gebeurt er als u schade rijdt?

Claimt u geen schade bij uw autoverzekeraar, dan krijgt u als tegenprestatie jaarlijks één extra schadevrij jaar. Voor elk schadevrij jaar krijgt u een extra premiekorting. Daar is wel een maximum aan verbonden. Overigens kunt u ook terugvallen in premie als u schade rijdt. Deze regeling heet het bonus-malussysteem.

Premieladder

Door een autoschade te claimen bij uw verzekeraar zakt u echter 5 schadevrije jaren. Heeft u echter 16 schadevrije jaren of meer, dan zakt u altijd terug naar 10 schadevrije jaren. U krijgt dus minder korting. Voorheen verschilde de terugval per verzekeraar, maar sinds drie jaar hanteren alle verzekeraars dezelfde terugval. Hoeveel korting u voor uw schadevrije jaren krijgt, bepaalt elke verzekeraar nog steeds zelf. Dat kan afhankelijk zijn van uw leeftijd of het aantal gereden kilometers per jaar.

Opbouw schadevrije jaren

Door geen schade te claimen – soms is het lucratiever om kleine schades voor eigen rekening te nemen - bouwt u schadevrije jaren op. Van uw verzekeraar krijgt u jaarlijks een overzicht met het aantal schadevrije jaren. Verandert u van verzekeraar dan kunt u daarmee uw opgebouwde schadevrije jaren aantonen. Overigens is er ook een centrale database waarin verzekeraars het aantal schadevrije jaren kunnen controleren. Bij een scheiding of overlijden kan uw partner deze schadevrije jaren eveneens overnemen.

Verklaring

Verandert u van werkgever en stapt u over van een leaseauto naar een eigen auto? In dat geval is een verklaring van uw leasemaatschappij of werkgever vaak voldoende om uw schadevrije jaren te behouden bij uw nieuwe verzekeraar. U moet dan wel de enige bestuurder van de leaseauto zijn geweest.

Heeft u vragen over uw autoverzekering of uw schadevrije jaren? Overweegt u de overstap naar een andere verzekeraar? Rijdt u schade en wilt u een advies over de afhandeling? Neem dan contact met ons op.