spaarvarken

De nabestaanden laten opdraaien voor (een deel van) uw begrafeniskosten. Dat is wel het laatste wat u wilt. Toch schatten veel mensen de kosten voor een begrafenis of crematie vaak veel te laag in. Gevaar voor onderverzekering dreigt. Nu kunt u het nog rechtzetten. Hoe?

De kosten voor een begrafenis of crematie is geen onderwerp waar u dagelijks bij stilstaat. En dat is maar goed ook. Toch is het verstandig om het onderwerp een keer met uw naasten te bespreken. Bent u verzekerd? Tot welk bedrag? Wat is er verzekerd? Wat niet? Maar ook door eens na te denken over uw persoonlijke wensen. Hoe moeilijk dat onderwerp ook is. Het kan uw nabestaanden veel financiële zorgen besparen.

Lage schatting

Een begrafenis is duurder dan een crematie. De kosten voor een gemiddelde begrafenis liggen tussen 8500 en 11000 euro. Een crematie is met een bedrag tussen de 6500 en 9000 euro iets goedkoper. En dan zijn de kosten voor persoonlijke wensen (kist, rouwadvertentie, volgwagens etc.) nog buiten beschouwing gelaten. Bij een begrafenis drukken met name de grafkosten sterk op het totaalbedrag. Uit onderzoek blijkt dat een op de drie ondervraagden denkt dat een uitvaart gemiddeld 5000 euro kost.

Onderverzekerd

Van alle Nederlanders heeft ruim 65% al een uitvaartverzekering. Bij ongeveer de helft is het verzekerde bedrag echter lager dan 5000 euro. Mensen zonder uitvaartverzekering gaan ervan uit dat een overlijdensrisicoverzekering, spaargeld of een deel van de erfenis voldoende is om de uitvaart van een familielid te betalen. In de praktijk vallen de kosten voor een uitvaart hoger uit dan vooraf gedacht. U wilt de nabestaanden toch niet laten opdraaien voor alle uitvaartkosten of een deel ervan?

Zekerheid

De hoge of extra kosten van een uitvaart is voor veel mensen dé reden om een uitvaartverzekering af te sluiten. Ze willen aan de nabestaanden geen extra financiële verplichtingen nalaten. Maar ook de zekerheid dat de uitvaart goed wordt geregeld, weegt zwaar in verdrietige tijden.

Wilt u meer informatie over een uitvaartverzekering? Dekt uw huidige verzekering nog de kosten van een uitvaart? We adviseren u graag.