Skip to main content

Dit moet u weten over de opkomende funderingsproblematiek

De funderingsproblematiek is een hot topic de laatste maanden. Naar verwachting krijgen ongeveer 800.000 woningen de komende jaren te maken met problemen rond de fundering.

De kosten voor het repareren van een fundering kunnen oplopen tot wel € 100.000. Hierdoor kunnen woningeigenaren in financiële moeilijkheden terechtkomen. Verschillende kennisinstellingen en organisaties zoals Vereniging Eigen Huis dringen daarom aan bij de overheid op een landelijk actieplan om woningeigenaren te helpen.

In dit artikel zetten we een aantal belangrijke vragen én antwoorden voor u op een rij.

Wat houdt de funderingsproblematiek in?

Problemen met de fundering van een huis kunnen verschillende oorzaken hebben. De komende jaren worden meer problemen verwacht vanwege klimaatverandering. We krijgen te maken met langere perioden van droogte. Hierdoor wordt het grondwaterpeil lager en krimpt de grond in.

Of dit gevolgen heeft voor de fundering van uw huis, is afhankelijk van de manier waarop de fundering gemaakt is en van de ondergrond waarop uw huis staat. Sommige huizen zijn gebouwd op houten heipalen. Normaal gesproken staan deze palen altijd onder water, maar omdat het grondwaterpeil zakt, komen de palen nu boven water. Hierdoor krijgen bacteriën en schimmels vrij spel en kunnen de palen gaan rotten.

Ook huizen met een ondiepe betonnen fundering op een minder stabiele grond, zoals veen of klei, lopen meer risico. Door de aanhoudende droogte krimpt de grond een beetje ineen. Als het daarna weer natter wordt, dan zet de grond uit. Door deze beweging vermindert de stabiliteit van de ondergrond en verschuift de fundering.

Het Landelijk Loket Funderingsproblematiek verzamelt meldingen over problemen. Op deze kaart ziet u hoeveel meldingen er in uw gemeente zijn gedaan.

Hoe herkent u funderingsproblemen?

De problemen aan de fundering zijn op den duur ook zichtbaar boven de grond. Zo kan uw huis verzakken of scheef gaan staan. Hierdoor kunnen ramen en deuren gaan klemmen. Aflopende of scheve vloeren kunnen ook een teken zijn van problemen aan de fundering. Daarnaast kunnen scheuren in de buitengevel of brede scheuren in de binnenmuren duiden op funderingsproblematiek.

Wat zijn de gevolgen voor het kopen van een huis?

Wilt u een huis kopen in een gebied met relatief veel funderingsproblematiek, dan is het raadzaam om een onderzoek uit te laten voeren naar de staat van de fundering. Huiseigenaren hebben een meldplicht bij het verkopen van hun huis, maar zij zijn zelf ook niet altijd op de hoogte van de problemen. Daarnaast hebt u als koper ook de plicht om onderzoek te doen.

In een bouwkundige keuring komen gevolgen van eventuele funderingsproblemen in veel gevallen wel aan het licht, maar dit onderzoek richt zich niet specifiek op de fundering. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig.

Hoe kunnen de herstelwerkzaamheden aan de fundering gefinancierd worden?

De overheid is bezig met een pakket om woningeigenaren te helpen bij de financiering van herstelwerkzaamheden aan de fundering van een woning. Een klein aantal gemeenten biedt al een funderingslening aan, maar in veel gevallen draaien woningeigenaren zelf op voor de kosten. De financieringsmogelijkheden hangen dan af van uw persoonlijke situatie. Woont u bijvoorbeeld al een tijd in uw huis, dan kunt u misschien de overwaarde benutten.

Meer weten?

Hebt u vragen over het financieren van herstelwerkzaamheden aan de fundering of een andere verbouwing? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag met persoonlijk advies.