Skip to main content

Belangrijke wijzigingen per 1 juli 2024

1 juli is – samen met 1 januari – een belangrijke datum als het aankomt op (wets)wijzigingen. Komende maand wordt er weer een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op uw financiën, zowel positief als negatief. Daarom is het belangrijk om hier goed naar te kijken. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Wat gaat er veranderen?

Minimumloon verhoogd

Vanaf 1 juli 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,1 procent. Daarmee stijgt het minimumloon voor fulltime werkenden vanaf 21 jaar van € 13,27 naar € 13,68 per uur. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de brutobedragen per maand, week of dag. De verhoging geldt ook voor mensen die een AOW- of WW-uitkering ontvangen.

Extra verhoging minimumloon gaat niet door

Daarnaast wilde de Tweede Kamer een extra verhoging van het minimumloon van 1,2 procent doorvoeren. In de Eerste Kamer bleek hier echter geen meerderheid voor. Daarom gaat deze verhoging niet door.

Vakantiedagen vervallen op 1 juli 2024

Let op uw vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen uit 2023 vervallen namelijk op 1 juli 2024. Alleen als hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt, kunt u de vakantiedagen uit 2023 langer gebruiken.

Hebt u nog bovenwettelijke vakantiedagen staan? Dan gelden er andere regels. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn namelijk vijf jaar geldig. Uw werkgever moet u altijd goed informeren over uw vakantiedagen en de vervaldatum hiervan. Is dit niet het geval, dan kunt u bezwaar maken.