Skip to main content

Aanpassing van de WW

ww2017Het dagloon bepaalt de hoogte van uw WW-uitkering. Sinds 1 december is de berekening ervan aangepast en kan voor een bepaalde groep leiden tot een hoger dagloon. Wat betekent dat voor uw WW-uitkering?

Bent u een flexwerker, starter, herintreder of een WW-er die door ziekte een lager dagloon kreeg? Sinds 1 december is het Dagloonbesluit aangepast. Het dagloon bepaalt de hoogte van uw WW-uitkering. Door de aanpassing kan uw dagloon – en dus ook uw WW-uitkering - hoger uitvallen.

Dagloonberekening

Hoe werd uw dagloon tot nu toe berekend? Uitgangspunt is het zogeheten sv-loon. Dit is uw brutoloon, inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand, onregelmatigheidstoeslag en bijtelling voor de auto van de zaak. Uw sv-loon wordt gedeeld door 261, het gemiddeld aantal werkdagen per jaar. Ook als u een aantal maanden geen inkomsten had. Vanaf 1 december tellen alleen de maanden mee waarin u loon ontving.

Voorwaarden aanpassing dagloon


Vanaf 1 januari wordt voor lopende uitkeringen het dagloon voor sommige starters, flexwerkers, herintreders op de arbeidsmarkt en mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn, aangepast. Ook wordt bekeken of mensen uit deze groep in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt vanaf april 2017 uitgekeerd.

Wat zijn de voorwaarden voor aanpassing van uw dagloon of om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen?

  • Uw WW-uitkering is gestart tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016.
  • Het verschil tussen het dagloon op uw eerste WW-dag en het aangepaste dagloon is minimaal 7 procent.
  • U had geen lopende WW-uitkering in de maand waarin uw nieuwe WW-uitkering is gestart. Of uw oude WW-uitkering is niet tegelijkertijd voortgezet met uw nieuwe WW-uitkering.

Verder geldt één van deze voorwaarden:
  • In het jaar dat u een WW-uitkering kreeg, heeft u in één of meer maanden geen loon ontvangen.
  • U kreeg na 104 weken ziekte een WW-uitkering in plaats van een WIA-uitkering. En in het jaar voor de WW-uitkering kreeg u in één of meer maanden minder loon door uw ziekte.