Skip to main content

De nieuwe gevolgen van het ja-woord

trouwen

Tot nu toe trouwde u in gemeenschap van goederen, tenzij u iets had geregeld. Door een wetswijziging trouwt u voortaan automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Wat betekent dat voor u?

Bruidsparen die elkaar het ja-woord geven, trouwen doorgaans in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat u en uw geliefde alle bezittingen en schulden delen. Gaat u scheiden dan draait u dus ook op voor de schulden die uw ex-partner had voordat u ging trouwen. Had u voor uw huwelijk een eigen huis, dan moet u bij de scheiding de waarde van dit huis delen met uw ex.

Úw vermogen

Onlangs keurde de Eerste Kamer een nieuwe wet goed waardoor u voortaan automatisch in beperkte gemeenschap van goederen trouwt. Bent u overigens al in gemeenschap van goederen getrouwd, dan verandert er niets. De beperking is alleen van toepassing op nieuwe huwelijken. De wet zal op 1 januari 2018 in werking treden.

De beperkte gemeenschap van goederen houdt in dat schulden en vermogens van voor het huwelijk na een scheiding ook bij dezelfde persoon blijven. Krijgt u tijdens uw huwelijk een gift of erfenis, dan blijft dat úw vermogen.

Samen verantwoordelijk

Het vermogen dat u tijdens uw huwelijk samen opbouwt, bijvoorbeeld de meerwaarde op uw huis, moet u bij een scheiding samen delen. Ook voor de schulden die tijdens het huwelijk zijn ontstaan, bent u samen verantwoordelijk.

Wellicht wilt u om persoonlijke redenen toch een striktere scheiding tussen privé en gezamenlijk vermogen, dan kunt u onder huwelijkse voorwaarden trouwen. Die specifieke voorwaarden moet u wel bij een notaris laten vastleggen. Ook als u in gemeenschap van goederen wilt trouwen, is het raadzaam dit bij een notaris vast te leggen.

Wat verandert er?

Voor het ja-woord doet u er goed aan om eerst in kaart te brengen welke bezittingen en schulden u en uw partner samen hebben. U doet er goed aan om waardevolle bezittingen goed vast te leggen. Voor het bezit van een huis is over het algemeen het bewijs van eigendom nog wel te achterhalen. Kleinere waardevolle spullen is een lastiger klus.

Voorkom een vechtscheiding!

Liefde maakt blind, maar door de nieuwe wet gaat u waarschijnlijk beseffen dat er aan het huwelijk ook een zakelijke kant zit. Wat zijn bijvoorbeeld bij een scheiding de gevolgen voor uw pensioen, inkomen, hypotheek en verzekeringen? Door dit goed te regelen en vooraf af te spreken, voorkomt u sowieso een vechtscheiding.