Skip to main content

Prinsjesdag 2017

prinsjesdag2017

Op 19 september, de derde dinsdag van deze maand, sprak koning Willem-Alexander zijn vijfde Troonrede uit. Vervolgens presenteerde minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zijn laatste Miljoenennota. Wat verandert er voor u?

Uit de Miljoenennota selecteerden we de belangrijkste wijzigingen op financieel gebied. Uiteraard met speciale aandacht voor de veranderingen in hypotheken en verzekeringen.

  • Het maximale aftrektarief voor de kosten van eigenwoningschulden in de inkomstenbelasting wordt per 1 januari 2018 verlaagd van 50% naar 49,5%. Deze geleidelijke verlaging van het aftrektarief loopt door tot uiteindelijk een aftrektarief van 38% in 2042.
  • Het maximale leenbedrag ten opzichte van de waarde van de woning wordt verder beperkt van 101% tot 100% per 1 januari 2018.
  • Verenigingen van Eigenaren (VvE's) zijn vanaf 2018 verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel.
  • De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2018 met 5 tot 7 %.
  • Per 1 januari 2018 vervalt de fiscale restschuldregeling; een restschuld financieren wordt duurder. Rente en kosten van restschulden die na die datum worden gerealiseerd, zijn niet aftrekbaar.
  • Het verplichte eigen risico in de zorg stijgt in 2018 naar € 400 per jaar.
  • De premie voor het basispakket van de zorgverzekering gaat stijgen, naar verwachting rond de € 6 per maand. Dit bedrag kan per verzekeraar verschillen.
  • Update: de formerende partijen willen de voorgenomen verhoging van € 385 naar € 400 niet door laten gaan. Als gevolg van de bevriezing gaat de zorpremie op jaarbasis met € 10 omhoog.
  • De maximale zorgtoeslag gaat in 2017 omhoog. Het gaat om een maximale stijging van € 194 per jaar voor meerpersoonshuishoudens en € 131 voor alleenstaanden.
  • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) voor gepensioneerden en zelfstandige ondernemers, stijgt volgend jaar van 5,4 procent naar 5,65 procent.