autoongeluk

Als u betrokken raakt bij een aanrijding, dan is het natuurlijk erg fijn wanneer het alleen om materiele schade gaat en dat u zelf geen letsel heeft opgelopen. Maar dan …??

De meest simpele aanrijding kan – door het verdraaien van het verhaal door de andere bestuurder – zomaar ineens omslaan naar een schade waar u schuldig bevonden wordt, terwijl de tegenpartij feitelijk aansprakelijk is.

Ook het vastleggen van de identiteit van de andere partij is belangrijk. Men wil nog wel eens bewust een fout kenteken en naam e.d. invullen en dat blijkt dan pas als de vogel al gevolgen is.

Om de schadeafwikkeling zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het handig als u de volgende stappen volgt:

 • Zorg dat u altijd minstens 1 schadeformulier in uw dashboardkastje heeft liggen. Een schademeldingsapp is handig als u zelf bijvoorbeeld tegen een paaltje aanrijdt, maar is er nog een andere partij bij betrokken, dan is zo’n formulier handiger, want daar kunt u beiden uw gegevens en opmerkingen op kwijt.
 • Zorg er voor dat u veilig staat alvorens u het schadeformulier samen met de andere partij invult, maar maak wel een paar foto’s met uw telefoon van de situatie alvorens weg te rijden. Dan is het namelijk duidelijker hoe de auto’s stonden ten opzichte van elkaar (net na de aanrijding), maar ook hoe de voertuigen stonden ten opzichte van andere objecten en dergelijke.
 • Maak een foto van de kentekenplaat van de andere auto.
 • Maak een foto van het rijbewijs van de andere bestuurder.
 • Maak een foto van de groene kaart van de andere auto.
 • Heeft u letsel opgelopen, bel de politie!
 • Vul samen met de andere partij het schadeformulier in en controleer of ALLES (kenteken, polisnummer, naam e.d.) goed is ingevuld. Haalde de tegenpartij bijvoorbeeld in of wisselde hij van baan, kruis dan DAT vakje aan bij vraag 12 “Toedracht” en zet onderaan hoeveel kruisjes er zijn gezet. Vraag 12 is de kolom in het midden van het schadeformulier.
 • ERG BELANGRIJK: Heeft u een andere zienswijze op de aanrijdingsomstandigheden of reed de tegenpartij veel te hard of zo, zet dat dan bij vraag 14 “Opmerkingen” onderaan op het schadeformulier. Dit kan helpen met het vaststellen van de aansprakelijkheid.
 • Probeer mogelijke getuigen aan te spreken en vraag om hun gegevens (naam, tel.nr etc) en benoem die bij vraag 5 (bovenaan in het midden)
 • Heeft u het idee, dat de andere bestuurder onder invloed reed, bel dan altijd de politie, vraag of ze willen komen en geef aan, dat de andere bestuurder gedronken heeft of stoned is (vaak komen ze dan wel).
 • Maak een duidelijke tekening (met voorrangsborden of haaientanden e.d.) en geeft de rijrichting aan. Zet bij de auto’s wie A en wie B is.
 • Als alles gecontroleerd is en de gegevens kloppen, zet dan BEIDEN uw handtekening onderaan in het midden bij vraag 15.
 • Vervolgens deelt u het formulier, 1 exemplaar houdt u en het andere exemplaar krijgt de andere bestuurder.
 • De achterzijde van het formulier vult u zelf zo volledig mogelijk in en u neemt dan contact met ons op. Wij kunnen met u doornemen wat de vervolgstappen zijn, welke garage bijvoorbeeld wel of niet aangesloten is bij UW verzekeraar (kan soms E 400,= eigen risico schelen) en of er premieconsequenties zijn e.d.