Skip to main content

Privacy- en cookieverklaring Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u onze nieuwsbrieven te kunnen versturen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van alle ontwikkelingen in onze branche.     

Persoonsgegevens

Via onze nieuwsbrieven verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Woonplaats (bij aanmelden voor onze nieuwsbrief)
Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor het volgende doel:

 • het verzenden van onze nieuwsbrieven
Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en houden er daarbij ook rekening mee dat we uw vragen moeten kunnen beantwoorden of mogelijke problemen moeten kunnen oplossen, moeten kunnen voldoen aan de toepasselijke wetgeving, klachten moeten kunnen behandelen en de gegevens moeten kunnen beschermen.

Verstrekken aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan andere partijen, als dat noodzakelijk is voor het versturen van onze nieuwsbrieven. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Wij zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang is afgeschermd.

Pixel

In onze nieuwsbrieven gebruiken wij tracking pixels. Een tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel x 1 pixel) dat in onze nieuwsbrieven wordt geplaatst. Door het gebruik van een tracking pixel kunnen wij bijvoorbeeld zien of een nieuwsbrief gelezen wordt.

Uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u voor onze nieuwsbrief af te melden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of een verzoek tot het intrekken van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens aan ons toezenden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen u adequaat te identificeren. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van onze nieuwsbrieven. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, kunt u contact met ons opnemen:
Strik Creemers & Partners B.V.
Hoogstraat 184
5615 PW EINDHOVEN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Versie 3.0 – Deze pagina is aangemaakt op 07-05-2018